Elevfolder trygghetsarbete (82 kB, docx)

Trygghetsarbetet på Oxhagsskolan
Alla elever ska ha en trygg skolmiljö.
Det är då man utvecklas och kan lära sig saker. Ingen
ska behöva utsättas för kränkande behandling eller
diskriminering i skolan.
Vad är kränkande behandling?
Kränkande behandling är om någon har ett beteende som
kränker någons värdighet. Det kan vara en fysisk kränkning
om man slår någon, knuffar eller tafsar på någon annan. Det
kan vara en verbal kränkning om man till exempel hotar någon
eller kallar någon annan hora eller bög. Det finns även något
som kallas psykosocial kränkning vilket är om man sprider
rykten eller fryser ut någon. Det kan även handla om
kränkningar via text, bild och sociala medier om man klottrar,
skriver brev eller lappar eller skriver på internet eller sms.
Vad är diskriminering?
Det är om du kränker en person eller grupp för deras:
• Kön, t ex att killar och tjejer behandlas olika bara för de är
just killar eller tjejer.
• Könsöverskridande identitet, om du vill vara tjej fast du är
kille eller tvärtom.
• Etnisk tillhörighet, en speciell folkgrupp.
• Religion, t ex vilken gud man tror på.
• Sexuell läggning, t ex för att någon är homo- eller bisexuell.
• Funktionshinder, t ex för att någon som har en funktionsnedsättning eller
sitter i rullstol.
• Ålder, t ex att någon är gammal
Vad händer om jag berättar?
Då kommer någon vuxen att prata med dig och fråga om vad som
har hänt. Det du säger kommer att skrivas ner för att det ska bli rätt
och att det inte blir några missförstånd. Sedan kommer de vuxna
att prata med alla inblandade så att alla får ge sin version. Det
kommer också att skrivas ner. Föräldrar kommer att informeras.
Därefter beslutar de vuxna vad som måste göras för att
kränkningarna ska få ett stopp. Det kommer att bli flera
uppföljningar för att verkligen se om det har upphört.
Om det inte upphör kan det bli det fler samtal och möten med föräldrar.