Uploaded by andreeafirondoiu

svenska ord

uppdatera någon om något
ge någon detaljer om något
all ledig tid går till förberedelser....=tot timpul liber este destinat pregaturilor (något går till...)
någotrelaterat
söka jobb för fult
hålla ut!=
kika in=titta in=besöka kortvarigt
ha tips på
något passar inte någon
något passar för någon
sitta fast i något( plugget)
vara förknippa med
ha en positiv inverkan på
få fart på något( motivationen)
i största allmänhet=överhuvudtaget=in general
dock=totusi
nämligen=specially
applicera på något
traggla något=läsa=ständigt upprepa
få blick in i framtiden
påfyllning av motivation=refill
briljera =show off,shine
lockbete=något som lockar med
sätta upp
välja på =välja mellan=to choose between
komma närmare målet
fastna bättre i skallen=a se fixa in cap
sitta med
leva i den tron att=be convinced that
Jag kan inte riktigt säga vilken form av plugg passar bättre för var och en. Jag har provat olika pluggteknik i
början.Det var väldigt svårt tills jag fick min egen pluggteknik.Det finns en massa sätt att plugga till exempel
att läsa högt medan du skriver eller göra anteckningar på det du måste lära dig eller plugga tillsammans
med någon kollega som gärna vill prova detta.Om jag skulle ge råd till någon som kommer in i universitetet
skulle jag säga att de kunde prova alla metoder tills de hittar det bäst passande metodet.Jag har inte så bra
minne som andra så får jag läsa och repetera mycket mer än andra kollegor som klara av dem mycket
bättre.