Målen för temaarbetet med planeterna

advertisement
Målen för temaarbetet med planeterna
Vad ska ni kunna när ni är klara med arbetet:
NO
•
•
•
•
utvecklar kunskap om fysikens världsbild utgående från astronomin.
ha insikt i hur planeterna rör sig runt solen samt hur jorden och månen rör sig i
förhållande till varandra och kunna förknippa tideräkning och årstider med dessa
rörelser.
ha insikt i universums uppbyggnad och om hur denna kunskap utvecklats genom
tiderna,
ha kunskap om vårt solsystem samt om stjärnor och deras utveckling.
Download