Vårt solsystem
Solen
I mitten av vårt solsystem finns solen. Solen är en stjärna. Stjärnor
är ett brinnande klot av gas. Solen strålar ljus och värme. Planeter,
månar, asteroider och kometer kan inte lysa själva, så solen är viktig.
Planeterna
Det finns 8 planeter i vårt solsystem. Dem är inne ifrån solen räknat
som Merkurius, Venus, Tellus (jorden), Mars, Jupiter, Saturnus,
Uranus och Nepturnus. Planeterna är uppkallade efter olika gudar,
för förr så trodde dem att planeterna var gudar. Jag skriver mer om
det senare fakta texter. Om en planet ska räknas som en planet så
måste den vara väldigt stor. Det finns två planeter som inte räknas i
solsystemet. En av dem har räknats som en, det är Pluto. Den andra
planeten är Sedan, som upptäkter så sent som i November 2003. Nu
räknas dem bara som dvärgplaneter. Planeterna rör sig i banor runt
solen. Det finns inte bara planeter och en sol i solsystemet, Det finns
svärmar av asteroider (stenblock) och Kometer (Isblock).
Förr
Förr så trodde dem att Solen, planeterna, stjärnorna mm snurrade
runt jorden. Dem trodde också att jorden var platt. Men forskarna
bevisade att det inte var så. Jorden och planeterna snurrar runt
solen.
Bild från: Clip Art. Källor: Stora läs och lär om
rymden, Marie Tengnäs och Rymdboken, betapedagog.