Vad möter de unga?

advertisement
Ordningsregler 2015-2016
 Vi respekterar varandra i tal och skrift utan kränkningar, svordomar och
könsord.
 Vi ansvarar tillsammans för att vi har en bra arbetsmiljö och studiero i
skolan.
 Vi kommer i tid till lektionen utan ytterkläder och med rätt
arbetsmaterial.
 Teknisk utrustning ska endast användas i studiesyfte under lektionstid.
 Under lektionstid är det endast tillåtet att äta och dricka om det ingår i
lektionsplaneringen.
 Vi fotograferar, filmar eller gör ljudinspelningar bara om vi har tillåtelse.
 För att garantera allas vår säkerhet följer vi säkerhetsbestämmelserna i
våra specialsalar.
 Vi dricker inte energidryck på skoltid/Slottsgårdstid.
 Vi följer Slottsskolans antidrogpolicy.
 Vi kastar inte snöbollar.

Vi är gäster i Viktoriaskolans matsal och följer dess regler.
Slottsskolan · Södra Esplanaden 28, 387 32 Borgholm · Tel 0485-881 28 · www.borgholm.se/slottsskolan
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards