EKONOMIPROGRAMMET – KURSÖVERSIKT 2016/2017*

advertisement
EKONOMIPROGRAMMET – KURSÖVERSIKT 2016/2017*
ÅR 1
Kurs
Engelska 5
Företagsekonomi 1
Idrott och hälsa 1
Fortsätter år 2
Matematik 1
Moderna språk steg 1 eller 3
Naturkunskap 1
Privatjuridik
Svenska 1
ÅR 3
Poäng
100
100
50
100
100
100
100
100
750
ÅR 2
Kurs
Engelska 6
Idrott och hälsa 1
Fortsättning från år 1
Matematik 2
Samhällskunskap 1b och 2
Svenska 2
Individuellt val
Inriktning ekonomi:
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Inriktning juridik:
Affärsjuridik
Rätten och samhället
Poäng
100
50
100
200
100
100
Kurs
Historia 1b
Psykologi
Religionskunskap 1
Svenska 3
Poäng
100
50
50
100
Individuellt val
Gymnasiearbete
100
100
Programfördjupning **
300
Inriktning ekonomi:
Matematik 3
100
Inriktning juridik:
Filosofi 1
Psykologi 2
Programmet omfattar 2500 poäng
100
100
*Med reservation för förändringar
100
100
850
**5 olika fördjupningspaket:
Internationell handel
Marknadsföring
Människan och samhället
Pengar och juridik
Redovisning
50
50
900
Download