Poängplan SA inriktning Medier, information och kommunikation

advertisement
Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, information och kommunikation
Årskurs 1
Kursnamn (Poäng)
17/18
Årskurs 2
Årskurs 3
18/19
19/20
Summa
poäng
100
100
200
Schablonkurser
Individuellt val (200)
100
Moderna språk (200)
200
100
200
Programfördjupning (200)
200
Gymnasiegemensamma ämnen
100
100
Engelska 5 (100)
Engelska 6 (100)
100
100
Historia 1b (100)
100
100
50
100
50
Idrott och hälsa 1 (100)
100
100
Matematik 1b (100)
100
100
Matematik 2b (100)
100
100
Naturkunskap 1b (100)
50
Religionskunskap 1 (50)
50
Samhällskunskap 1b (100)
100
100
Svenska 1 (100)
100
100
100
100
Svenska 2 (100)
Svenska 3 (100)
100
100
50
50
Programgemensamma ämnen
Filosofi 1 (50)
50
50
Psykologi 1 (50)
Inriktningsgemensamma ämnen
Journalistik, reklam och information 1 (100)
50
50
100
Medieproduktion 1 (100)
50
50
100
Medier, samhälle och kommunikation 1 (100)
50
50
100
Psykologi 2a (50)
50
50
Programfördjupning - Skolans val
100
100
Film- och tv-produktion 1 (100)
50
Grafisk kommunikation 1 (100)
50
100
100
100
800
2500
Gymnasiearbete
Gymnasiearbete SA (100)
Summa poäng:
2500
Summa poäng:
800
900
Download