Poängplan ES inriktning Musik

advertisement
Estetiska programmet, Musik
Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
18/19
19/20
Summa
poäng
Individuellt val (200)
100
100
200
Programfördjupning (200)
100
100
200
Kursnamn (Poäng)
17/18
Schablonkurser
Gymnasiegemensamma ämnen
100
100
Engelska 5 (100)
Engelska 6 (100)
100
100
Historia 1b (100)
100
100
100
Historia 2b - kultur (100)
50
Idrott och hälsa 1 (100)
100
100
50
Matematik 1b (100)
100
100
Naturkunskap 1b (100)
100
100
50
Religionskunskap 1 (50)
50
Samhällskunskap 1b (100)
100
100
Svenska 1 (100)
100
100
100
100
Svenska 2 (100)
100
Svenska 3 (100)
100
Programgemensamma ämnen
65
Estetisk kommunikation 1 (100)
Konstarterna och samhället (50)
35
100
50
50
100
Inriktningsgemensamma ämnen
Gehörs- och musiklära 1 (100)
50
50
Ensemble med körsång (200)
100
50
50
200
Instrument eller sång 1 (100)
35
30
35
100
100
100
50
50
100
30
35
100
100
100
820
2500
Programfördjupning - Skolans val
Estetisk kommunikation 2 (100)
Ensemble 2 (100)
35
Instrument eller sång 1 (100)
Gymnasiearbete
Gymnasiearbete ES (100)
Summa poäng:
2500
Summa poäng:
835
845
Download