Gymnasievalet - Medieproduktion MEPMEI02

advertisement
Fyra kvarter samt
bibliotek och
Hälsans hus.
Lärmiljö med
kunskap och
framtidstro.
Välutbildade lärare
för att kunna hjälpa
eleverna
Studior med
pedagogisk
personal
Bild: Luleå kommuns
 Bredlinje som ger dig högskolebehörighet
I Hackspetten har vi två inriktningar på det
samhällsvetenskapligaprogrammet.
Beteendevetskap
 Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel.
 Du får större förståelse för hur människor handlar om individer,
gruppdeltager och samhällsmedborgare.
 Du studerar ledarskap och kommunikation
Samhällvetenskap
 Du lär dig om samhällstrukturer och människors livsvillkor.
 Du breddar och fördjuppar dina kunskaper om olika samhällfrågor genom
att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.
Upplägg
 Gymnasiegemensamma ämnena på Samhällsvetenskapsprogrammet är:
engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap,
religionskunskap, svenska eller svenska som andra språk
 Man har möjlighet att specialisera och bredda sig inom programmet och
det kallas för programfördjupning. Detta kan t.ex. vara ämnen som
moderna språk, geografi, pyskologi, filosofi
Arbetsformer
 utveckla ett vetenskaplig och kritisk förhällningssätt
 Du söker, bearbetar informationen med källkritiska metoder
 Självständighet, kreativitet, ansvarighet, sammarbetning och initiativitet.
Gymnasiearbete
 Gymnasiearbete
 Formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera
Download