Kurser på Samhällsvetenskapsprogrammet

advertisement
GTIs Gymnasieskola
Kurser på samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning beteendevetenskap
Gymnasiegemensamma
ämnen (1150 p)
Programgemensamma ämnen och
gymnasiearbete (400 p)
Inriktningskurser (450 p)
Programfördjupning (300 p)
Individuellt val (200 p)
Kurser som du väljer efter
eget intresse
Kryssa för kurser som motsvarar 200 p:
Engelska 5
100
Filosofi 1
50
Ledarskap och organisation
100
Engelska 7
100
Privatjuridik
100
Engelska 6
100
Psykologi 1
50
Kommunikation
100
Internationella relationer
100
Företagsekonomi 1
100
Historia 1b
100
Sociologi
100
Naturkunskap 2
100
Entreprenörskap
100
Idrott och hälsa 1
100
Samhällskunskap 2
100
Idrott och hälsa 2
100
Matematik 1b
100
Psykologi 2a
50
Bild och form
50
Matematik 2b
100
Matematik 3
100
Naturkunskap 1b
100
Skriv in det språk du läser i
årskurs 1:
Religionskunskap 1
50
Modernt språk/modersmål åk 1
Modernt språk/modersmål åk3
100
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1
100
Svenska 2
100
Svenska 3
100
Gymnasiearbete
100
100
Ange språk och steg: _______________________
Skriv in det språk du läser i
årskurs 2:
Moderna språk (åk 2)
Ange språk och steg:
100
______________
Ange språk och kurs: ______________________________
Download