Vasaskolan Samhällsvetenskapsprogrammet från årskurs två

advertisement
Vasaskolan
Samhällsvetenskapsprogrammet
från årskurs två inriktning Beteende
Gymnasium 11
Gäller fr. o. m. ht 16
Åk 1
Kod
poäng
Åk 2
Ht
Vt
Åk 3
Ht
T
P
T
P
50
50
50
50
Vt
T
P
45
50
Ht
T
P
T
Vt
P
T
P
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
80
100
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
Gymnasiegemensamma
Svenska 1
100
Svenska 2
100
Svenska 3
100
Engelska 5
100
Engelska 6
100
Matematik 1b
100
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Historia 1b
100
50
50
50
50
Idrott och hälsa 1
100
30
30
30
30
50
50
50
50
50
50
50
50
50
45
50
45
50
100
50
50
50
50
100
50
50
50
50
20
20
20
20
45
50
255
270
210
220
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
50
50
50
50
1150
280
280
280
280
Summa
45
Programgemensamma karaktärsämnen
Filosofi 1
50
Moderna språk steg 1, 2 eller 3
100
Moderna språk steg 2, 3eller 4
100
Psykologi 1
50
50
50
50
45
50
45
50
50
Summa
300
50
50
50
50
45
50
45
50
Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
40
50
40
50
Kommunikation
100
45
50
45
50
Ledarskap och organisation
100
Inriktning Beteende
Psykologi 2
50
Samhällskunskap 2
100
Sociologi
100
Summa
450
45
90
50
100
45
90
50
100
40
50
40
50
80
100
120
150
Programfördjupning Beteende
Etnicitet och kulturmöten
100
40
50
40
50
Barns lärande och växande
Valbar kurs EN 7 Ma 3 eller Kultur och
idéhistoria
100
40
50
40
50
100
40
50
40
50
Summa
Summa Beteende
300
0
0
0
0
0
0
0
0
120
150
120
150
2500
330
330
330
330
430
470
385
420
400
500
360
450
T = timmar
summa timmar
2235
P= poäng
summa poäng
2500
åk = årskurs
Download