Vasaskolan Humanistiska programmet Inriktning Språk Gymnasium

advertisement
Vasaskolan
Humanistiska programmet
Inriktning Språk
Gymnasium 11
Gäller H1 H T16
Åk 1
Kod
poäng
Åk 2
Ht
Vt
Åk 3
Ht
T
P
T
P
50
50
50
50
Vt
T
P
45
50
Ht
T
P
Vt
T
P
T
P
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
Gymnasiegemensamma
Svenska 1
100
Svenska 2
100
Svenska 3
100
Engelska 5
100
Engelska 6
100
Historia 1b
100
Historia 2b - kultur
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1b
100
Naturkunskap 1b
100
50
50
50
50
50
50
50
50
30
30
30
30
50
50
50
50
45
50
45
50
45
50
45
50
20
20
20
20
50
50
50
50
45
50
250
270
205
220
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
50
50
50
50
1150
280
280
280
280
Summa
45
Programgemensamma karaktärsämnen
Filosofi 1
50
Moderna språk steg 1, 2 eller 3
100
50
50
50
50
Moderna språk steg 2, 3eller 4
100
Människans språk
100
50
50
50
50
Summa
350
100
100
100
100
Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
40
50
40
50
Latin - språk och kultur 1
100
45
50
45
50
Moderna språk steg 1, 2 eller 3
100
45
50
45
50
Moderna språk steg 2, 3 eller 4
100
Moderna språk steg 3, 4 eller 5
100
Summa
400
45
50
45
50
45
50
45
50
Inriktning Språk
90
100
90
100
40
50
40
50
80
100
80
100
Programfördjupning Språk
Engelska 7
100
40
50
40
50
Latin - språk och kultur 2
100
40
50
Litteratur
100
40
50
40
40
50
50
Summa
300
0
0
0
0
0
0
0
0
120
150
120
150
2500
380
380
380
380
425
470
380
420
360
450
320
400
Summa Språk
T = timmar
summa timmar
2245
P= poäng
summa poäng
2500
åk = årskurs
Download