Humanistiska programmet

advertisement
Humanistiska programmet
Poängplan
Antal poäng
Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Historia 2b – kultur
Idrott och hälsa
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
1150
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
Programgemensamma
karaktärsämnen
Filosofi 1
Moderna språk
Människans språk 1
350
50
200
100
Inriktning språk
Latin – språk och kultur 1
Språk
400
100
300
Fördjupningskurs
300
Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Summa
2500
Humanistiska programmet (inriktning språk) är en studieförberedande utbildning
för variationsrika utbildningsvägar som leder vidare till studier på högskolor eller
till ett framtida arbete i internationell miljö.
När du väljer Humanistiskt program på Välkommaskolan lär du dig språk på ett
djupare och bredare sätt än på övriga program i gymnasieskolan. Du lär dig också
att fördjupa din förmåga att skriva och analysera texter både på svenska,
engelska och i Moderna Språk (franska, spanska, tyska, italienska). I vår
språkutbildning ingår även latin. Att studera latin ger en fast grund och ett
ordförråd för övriga språkstudier.
Programmet främjar möjligheter till att man kommer närmare andra länders kultur
och traditioner. Det finns mögligheter att delta i projekt inom EU, bl.a. i Tyskland
(Goethe-Institut), i Spanien (Instituto Cervantes) m.m.
Vi språklärare finns i arbetsrum B 234 och
kan nås på telefon: 0970-187 48
och SYV nås på 0970-184 60.
Download