Humanistiska programmet – HU

advertisement
kungshögaskolan
Humanistiska programmet – HU
Möt en internationell värld genom utlandsresor och utbyten
med andra länder
Är du intresserad av språk? På humanistiska programmet läser du mest språk av alla program. Här lär du dig
moderna språk som franska, spanska och tyska, men
också klassiskt latin.
Utbyten och studieresor i Frankrike,
Spanien och Tyskland
Genom våra populära utbyten och studieresor i Frankrike, Spanien och Tyskland lär du dig språket på bästa
sätt – på plats.
Latin – genvägen till ett internationellt
ordförråd
Latin är urmoder till många språk, t.ex. franska och
spanska, så därför lär du dig ett internationellt ordförråd
och mycket matnyttig grammatik. Latinet är också vår
kulturs kärna, eftersom latinet har talats och skrivits i
hela Europa under tvåtusen år. Även idag lever latinet
kvar i vetenskapligt fackspråk, t.ex. inom medicinen.
Lär dig språkets ursprung
Hos oss läser du även ämnet Människans språk. Här lär
du dig skillnader och likheter mellan olika språk, hur
och varför språk utvecklas och förändras. Du studerar
också språkets äldsta ursprung och läser om manligt och
kvinnligt språk och olika gruppspråk.
www.mjolby.se/gymnasium
Stor behörighet och många yrkesvägar
Efter gymnasiet kan du arbeta med språk, till exempel
inom turism som reseledare, eller studera vidare till
lärare, journalist, tolk och översättare. Språk går också
utmärkt att kombinera med andra ämnen, som ekonomi
och juridik. Många svenska företag har dotterbolag
utomlands och är därför i stort behov av människor som
kan språk, inte bara engelska. Eftersom humanistiskt
program är ett brett program ger det dig behörighet att
studera många andra ämnen än språk, som psykologi,
filosofi och historia.
Vill du veta mer om programmet?
Kontakta Camilla Byrsjö
[email protected]
Humanistiska programmet – HU
Programstrukturen gäller för elever som börjar hösten 2012 med reservation för ändringar.
Gymnasiegemensamma ämnen — 1150 p
Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b
Historia 2
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Religionskunskap 1
100
100
100
100
100
100
50
p
p
p
p
p
p
p
Naturkunskap 1b
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Alternativt läses
Svenska som andraspråk
100
100
100
100
100
p
p
p
p
p
Programgemensamma karaktärsämnen — 350 p
Moderna språk*
Människans språk 1
Filosofi 1
200 p
100 p
50 p
* Kungshögaskolan erbjuder de moderna språken
franska, spanska och tyska.
Gymnasiearbete — 100 p
Inriktning — 500 p
Språk
Internationella relationer**
Moderna språk*
Latin – språk och kultur 1
300 p
100 p
100 p
** Programfördjupningskurs
som programprofil på Kungshögaskolan
Individuellt val — 200 p + Programfördjupning — 200 p
Exempel på valbara kurser
Moderna språk*
Engelska 7
Retorik
Matematik 2
Entreprenörskap Filosofi 2 Psykologi 1
Programansvarig
Camilla Byrsjö
[email protected]
100
100
100
100
100
50
50
p
p
p
p
p
p
p
Psykologi 2
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Latin – språk och
kultur 2
Naturkunskap 2 Ledarskap &
Kungshögaskolan
Skolans expedition: 0142-850 12
Adress: Gymnasievägen 1, Mjölby
Postadress: Mjölby Gymnasium
595 80 Mjölby
50 p
50 p
100 p
100 p
100 p
organisation 100
Webbutveckling 1
100
Fotografisk bild
100
Estetisk kommunikation 100
Idrott och hälsa 2
100
Idrottsprofil
100-200
Musikprofil
100-200
p
p
p
p
p
p
p
Download