humanistiska programmet
”
”Humanistiska programmet vänder sig till dig som vill utveckla
dina språkkunskaper både på nybörjar- och fortsättningsnivå.
Du erbjuds här en bred språklig utbildning som ger en god
grund för vidare studier på universitet och högskola.”
I vår globala värld är det viktigt att kunna språk. Hos oss har du både moderna språk och latin att välja bland.
Du kan fortsätta att läsa det språk du läst på högstadiet men också börja med ytterligare ett eller flera språk till.
På humanistiska programmet kommer du också att ha möjlighet att delta i de skolutbyten vi har med andra
gymnasieskolor i Europa. Då får du uppleva språket och kulturen på plats.
Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program som ger dig fördjupade kunskaper i språk och belyser
sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Du kommer att
tränas i din språkliga säkerhet och bli bättre på att vara
kreativ i tal och skrift. Du tränas också att använda språket för
kommunikation, reflektion och lärande.
SPRÅK I VÄRLDEN
Hos oss på Strömbackaskolan kan du till exempel studera
spanska, franska, italienska, tyska och latin på olika nivårer.
Vi har dessutom givande utbyten med skolor i Spanien,
Frankrike, Italien och Tyskland. Du har också möjlighet att
fördjupa dina kunskaper i engelska.
KRITISK GRANSKNING
Du får också träna dig på att bli bätte på att söka information och kritiskt granska olika typer av material. Utbildningen ska ge dig kunskap om att formulera och besvara
frågeställningar inom humanioria, samt kunskaper i att
urskilja fakta, värderingar och logiska resonemang i olika
typer av källor.
”Vårt stora utbud av FÖRDJUPNINGSKURSER och kurser i det individuella valet ger dig
möjlighet att bredda din inriktning, läsa behörighetsgivande kurser, kurser som
ger meritpoäng samt andra ämnen som intresserar dig.”
Förutom att läsa olika språk kommer du på humanistiska
programmet också att läsa de ämnen som ger dig grundläggande behörighet till högskola.
Telefon
0911-69 63 00
Telefax
0911-912 30
Webbadress
www.pitea.se/strombackaskolan
Strömbackaskolan
HUMANISTISKA PROGRAMMET 2011-2014
GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN
1150 poäng
Engelska
Engelska 5
Engelska 6
Historia
Historia 1b
Historia 2 - kultur
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 Matematik
Matematik 1
Naturkunskap
Naturkunskap 1b Religionskunskap
Religionskunskap 1
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b Svenska
Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 eller:
Svenska som andraspråk
Svenska som andra språk 1 Svenska som andra språk 2
Svenska som andra språk 3
PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN
350 poäng
100 p
100 p
100 p
100 p
Filosofi
Filosofi 1
Moderna språk
Människans språk
Människans språk 1
GYMNASIEARBETE
INDIVIDUELLT VAL
100 poäng
200 poäng
Programinriktat
Eleverna väljer kurser
från skolans utbud
50 p
200 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
INRIKTNING HUMANISTISKA PROGRAMMET PÅ STRÖMBACKASKOLAN 400 poäng
SPRÅK
Latin - språk och kultur
Latin - språk och kultur 1
Språk
100 p
300 p
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 300 poäng
Vi avvaktar beslut från Barn- och utbildningsnämnden
Med reservation för ev. ändringar
2010-11-15