Poängplan HU

advertisement
HU
Humanistiska programmet
Har du ett stort intresse för språk eller funderar du kanske på
att studera vidare utomlands, drömmer du om ett arbete inom
EU, eller vill du arbeta som översättare, informatör eller kanske
advokat? Humanistiska programmet är utformat för dig som vill
fokusera extra mycket på språk, kultur och humaniora. Förutom
moderna språk, ingår ämnen som latin, filosofi, kultur och historia.
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
PROGRAM
Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen har
du en bred grund för fortsatta högskolestudier inom humaniora och samhällsvetenskap.
DET DAGLIGA SKOLARBETET
Under utbildningen får du studera människan både i samtiden och historien, utifrån
kulturella och språkliga perspektiv.
Språk är en förutsättning för kommunikation, reflektion och lärande. Du får
utveckla en större språklig medvetenhet
och säkerhet genom att träna på att uttrycka dig i både tal och skrift, öva på att
argumentera, dra slutsatser och motivera
dina ställningstaganden.
Vi sätter människans skapande i
centrum och behandlar kulturarv,
samtida kultur och interkulturella frågor,
men också språket som kulturbärare.
Du utvecklar ett humanistiskt förhållningssätt, din förmåga till kritiskt tänkande och får tolka och analysera människors
handlande och kultur ur olika perspektiv.
Andra och tredje året läser du latin och
studerar både romersk historia, det
latinska språket och dess inflytande på
andra språk, något du har stor nytta av
när du läser övriga språk. Att behärska
flera språk, utöver engelskan, ger fördelar
både när du läser vidare och när du söker
arbete i olika branscher. Många väljer till
matematik i det individuella valet för att
skaffa sig en ännu bredare bas.
Skolans ambition är att eleverna ska få
göra en utlandsresa under sin gymnasietid.
POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma ämnen
1150
Engelska 5
100
Engelska 6
100
Historia 1b
100
Historia 2 - Kultur
100
Idrott och Hälsa 1
100
Matematik 1b
100
Naturkunskap1b100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1 / Sv som andraspråk
100
Svenska 2 / Sv som andraspråk
100
Svenska 3 / Sv som andraspråk
100
Programgemensamma
karaktärsämnen350
Filosofi 1
50
Moderna språk
200
Människans språk 1
100
Inriktning Språk
Latin - Språk och kultur 1
Moderna språk (nytt språk)
Engelska 7
400
100
200
100
Programfördjupning Språk
Latin - Språk och kultur 2
Psykologi 1
Religionskunskap 2
Kultur- och idéhistoria
300
100
50
50
100
Individuellt val
200
Gymnasiearbete100
Med reservation för förändring.
Läs mer om Humanistiska programmet på www.alstromergymnasiet.se
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE | 23
Download