inriktning media, information och kommunikation

advertisement
Läsåret 2016/2017
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning media, information och kommunikation
Gymnasiegemensamma
ämnen 1150 poäng
Programgemensamma
ämnen 300 poäng
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
100
100
100
100
100
100
100
50
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3
Individuellt val
Filosofi 1
Psykologi 1
Moderna språk
Moderna språk
eller Modersmål
Inriktningsämnen
350 poäng
50
50
100
100
Journalistik, reklam och information 1
Medieproduktion 1
Medier, samhälle och kommunikation 1
Psykologi 2a
Programfördjupning
400 poäng (exempel på kurser)
Obligatorisk kurs
Medieproduktion 2
Valbara kurser
Moderna språk
Engelska 7
Rätten och samhället
Film- och tv kunskap
Filosofi 2
100
100
300
100
100
100
100
50
100
Humanistisk specialisering
100
100
100
100
Grafisk kommunikation 1
Historia 2a
Internationella relationer
Matematik 3b
Matematik 4
Naturkunskap 2
Psykologi 2b
Religionskunskap - specialisering
Entreprenörskap och företagande - UF
Entreprenörskap - UF
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
200 poäng
Gymnasiearbetet
www.folkungaskolan.se
100
100
100
50
100 poäng
Download