Ekonomiprogrammet

advertisement
Ekonomiprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng
Engelska 5 och 6200
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b och 2b200
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b och 2200
Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
300
Programgemensamma ämnen 350 poäng
Företagsekonomi 1100
Privatjuridik100
Moderna språk100
Psykologi 150
Inriktningar 300 poäng
Inriktning Juridik
Filosofi 1
Affärsjuridik
Rätten och samhället
Psykologi 2a
Inriktning Ekonomi
50
100
100
50
Programfördjupning 300 poäng
Se aktuella kurser på baksidan
Individuellt val 200 poäng
Se aktuella kurser i Valkatalogen
Gymnasiearbete 100 poäng
Entreprenörskap och
företagande100
Företagsekonomi 2
100
Matematik 3b
100
Kurser som kan väljas som programfördjupning på
Ekonomiprogrammet
Affärsjuridik
Engelska 7
Entreprenörskap
Entreprenörskap och företagande
Filosofi 1
Filosofi 2
Företagsekonomi 2
Företagsekonomi - specialisering
Geografi 1
Geografi 2
Grafisk kommunikation 1
Historia 2a
Historia 3 En mindre kostnad kan komma att tas ut om resa till Auschwitz blir aktuell
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering: Fred och konflikt
En mindre kostnad kan komma att tas ut i och med resan till Nordirland
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering: Juridisk fördjupning
Internationell ekonomi
Internationella relationer
Ledarskap och organisation
Litteratur
Marknadsföring
Matematik 3b Matematik 4
Moderna språk
Naturkunskap 2
Psykologi 2a
Psykologi 2b
Redovisning 2
Religionskunskap 2
Religionskunskap - specialisering: Etik och livsfrågor
Retorik Rätten och samhället
Skrivande
Textkommunikation
Samhällskunskap 3
Sociologi
Download