Valblankett Individuella val åk 3 Na (13 kB, docx)

Önskemål om individuellt val inför åk 3 lå 14/15
Naturvetenskapliga programmet
Namn:__________________________________________Klass:______________________
Individuellt val/kurs:
1:a hand_________________________________________
2:a hand_________________________________________
3:e hand: _________________________________________
Om du vill ha modersmål som individuellt val, ange vilket språk du önskar läsa:
__________________________________________________
Du skall också välja 100 poäng i programfördjupning. Välj mellan Fysik 3,
Psykologi 1+Filosofi 1, Engelska 7 eller ett modernt språk (skriv språk och
steg). Skriv nedan vilket av ämnena du önskar:
_________________________________________________________________________
Lämnas till kontaktläraren senast tisdagen 14 januari 2014. Efter
detta datum får ändringar inte göras. För sent inlämnad blankett
behandlas i andra hand.