Program /inriktning/kurskod

advertisement
Poängplan: (se även bifogad timplan)
Ämne
Svenska 1,2,3
Engelska 5,6
Idrott och hälsa
Matematik 1,2,3
Religion
Samhällskunskap
Historia
Biologi 1
Fysik 1
Kemi 1
Moderna språk
Inriktning
Geografi 1
Samhällskunskap 2
1 av följande ämnen:
Kemi 2/Fysik 2/ Biologi 2
Programfördjupning
Politik och hållbar utveckling
Miljö- och energikunskap
Hållbart samhällsbyggande
eller Matematik 4
Individuellt val
Gymnasiearbete
Antal poäng
300
200
100
300
50
100
100
100
150
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards