Vasaskolan Samhällsvetenskapsprogrammet från årskurs två

Vasaskolan
Samhällsvetenskapsprogrammet
från årskurs två inriktning samhällsvetenskap
Gymnasium 11
Gäller fr. o. m. ht 16
Åk 1
Kod
poäng
Åk 2
Ht
Vt
Åk 3
Ht
T
P
T
P
50
50
50
50
Vt
T
P
45
50
Ht
T
P
T
Vt
P
T
P
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
80
100
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
Gymnasiegemensamma
Svenska 1
100
Svenska 2
100
Svenska 3
100
Engelska 5
100
Engelska 6
100
Matematik 1b
100
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Historia 1b
100
50
50
50
50
Idrott och hälsa 1
100
30
30
30
30
50
50
50
50
50
50
50
50
50
45
50
45
50
100
50
50
50
50
100
50
50
50
50
20
20
20
20
45
50
255
270
210
220
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
50
50
50
50
1150
280
280
280
280
Summa
45
Programgemensamma karaktärsämnen
Filosofi 1
50
Moderna språk steg 1, 2 eller 3
100
Moderna språk steg 2, 3eller 4
100
Psykologi 1
50
50
50
50
45
50
45
50
50
Summa
300
Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
50
50
50
50
45
40
50
50
45
40
50
50
Inriktning samhällsvetenskap
Geografi
100
Historia 2a
100
religion 2
50
Samhällskunskap 2
100
Samhällskunskap 3
100
Summa
450
45
45
90
50
50
100
45
45
90
50
50
100
40
50
40
50
80
100
120
150
40
50
40
50
Programfördjupning SA
filosofi 2
Psykoloogi 2a
100
Politik och hållbar utveckling
Valbar kurs EN 7 Ma 3 eller Kultur och
idéhistoria
100
40
50
40
50
100
40
50
40
50
Summa
300
0
0
0
0
0
0
0
0
80
100
160
200
2500
330
330
330
330
430
470
385
420
360
450
400
500
Summa Beteende
T = timmar
summa timmar
2235
P= poäng
summa poäng
2500
åk = årskurs