Poängplan SA - Globala gymnasiet

SA Inriktning samhällsvetenskap, Global profil/Spets
Gymnasiegemensamma ämnen 1150
Programgemensamma ämnen 300
Engelska
Engelska 5!
Engelska 6!
Filosofi
Filosofi 1!!
Historia
Historia 1b!
!
!
!
!
!
100
100
!
100
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1! !
100
Matematik
Matematik 1b! !
Matematik 2b! !
!
!
Naturkunskap
Naturkunskap 1b! !
Religionskunskap
Religionskunskap 1!!
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b
Svenska
Svenska 1!
Svenska 2!
Svenska 3!
!
!
!
!
!
!
100
100
100
50
100
!
Moderna språk!
Psykologi
Psykologi 1!
!
50
!
200
!
50
Inriktning 450
samhällsvetenskap
Programfördjupning 300
Digitalt skapande
Digitalt skapande 1!!
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering
HS specialisering! !
200
Individuellt val ! !
Gymnasiearbete! !
Geografi
Geografi 1!
!
!
100
Historia
Historia 2a!
!
!
100
Religionskunskap
Religionskunskap 2!!
50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 2!!
Samhällskunskap 3!!
100
100
100
200
100
100
100
100
©!Globala gymnasiet 2004-2010!| Hornsgatan 93, 117 28 Stockholm, +46(0)8-508!398 50 | Org.nr 212000-0142 | www.globalagymnasiet.se