Kurser på Samhällsvetenskapsprogrammet

advertisement
GTIs Gymnasieskola
Kurser på samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning samhällsvetenskap
Gymnasiegemensamma
ämnen (1150 p)
Programgemensamma ämnen och
gymnasiearbete (400 p)
Inriktningskurser (450 p)
Programfördjupning (300 p)
Individuellt val (200 p)
Kurser som du väljer efter
eget intresse
Kryssa för kurser som motsvarar 200 p:
Engelska 5
100
Filosofi 1
50
Geografi 1
100
Engelska 7
100
Psykologi 2a
50
Engelska 6
100
Psykologi 1
50
Historia 2a
100
Internationella relationer
100
Privatjuridik
100
Historia 1b
100
Religionskunskap 2
50
Naturkunskap 2
100
Företagsekonomi 1
100
Idrott och hälsa 1
100
Samhällskunskap 2
100
Entreprenörskap
100
Matematik 1b
100
Samhällskunskap 3
100
Idrott och hälsa 2
100
Matematik 2b
100
Bild och form
50
Naturkunskap 1b
100
Matematik 3
100
Religionskunskap 1
50
Sociologi
100
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1
100
Svenska 2
100
Modernt språk/modersmål åk3
100
Svenska 3
100
Gymnasiearbete
100
Skriv in det språk du läser i årskurs 1:
Modernt språk/modersmål åk 1
100
Ange språk och steg: _______________________
Skriv in det språk du läser i årskurs 2:
Ange språk och kurs: ______________________________
Moderna språk (åk 2)
Ange språk och steg:
100
______________
Download