Poängplan Samhällsvetenskapsprogrammet

advertisement
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning
Samhällsvetenskap
ÅRSKURS 3
ÅRSKURS 2
ÅRSKURS 1
Ämne
Engelska 5
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Medieproduktion 1
Moderna språk
Naturkunskap 1b
Psykologi 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
SUMMA
900
Engelska 6
Historia 2a
Idrott och hälsa 1
Matematik 2b
Moderna språk
Psykologi 2a
Psykologi 2b
Samhällskunskap 2
Svenska 2
100
100
50
100
100
50
50
100
100
SUMMA
750
Filosofi 1
Geografi 1
Gymnasiearbete
Individuella val
Religion 1
Religion 2
Samhällskunskap 3
Svenska 3
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
50
100
100
200
50
50
100
100
100
SUMMA
850
TOTALT
2500
Med reservation för förändringar
Download