Programstruktur Barn- och fritidsprogrammet

Programstruktur Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Filosofi 1
Engelska 5
50
Inriktningar
450 Programfördjupning
Samhällsvetenskap
Geografi 1
Religionskunskap 2
Humanistisk och
100 samhällsvetenskaplig
specialisering (obl.)
100
Rätten och samhället (obl.)
50
Samhällskunskap 2
100
Samhällskunskap 3
100
100
Moderna språk
Engelska 6
300
200
Historia 2a
100
Psykologi 1
Historia 1b
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1b
100
Matematik 2b
100
Naturkunskap 1b
100
50
300
100
100
Valbara kurser 100 p
Retorik
100
Engelska 7
100
Beteendevetenskap
Ledarskap och
organisation
100 Matematik 3b
100
Kommunikation
100 Naturkunskap 2
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Psykologi 2a
Svenska 1
100
Samhällskunskap 2
100
Svenska 2
100
Sociologi
100
Svenska 3
100
50
I n d i v i d u e l l t v a l 200
1150 Programgemensamma ämnen
Gymnasiearbete 100
Gymnasiegemensamma
ämnen