Programstruktur Barn- och fritidsprogrammet

advertisement
Programstruktur Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Filosofi 1
Engelska 5
50
Inriktningar
450 Programfördjupning
Samhällsvetenskap
Geografi 1
Religionskunskap 2
Humanistisk och
100 samhällsvetenskaplig
specialisering (obl.)
100
Rätten och samhället (obl.)
50
Samhällskunskap 2
100
Samhällskunskap 3
100
100
Moderna språk
Engelska 6
300
200
Historia 2a
100
Psykologi 1
Historia 1b
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1b
100
Matematik 2b
100
Naturkunskap 1b
100
50
300
100
100
Valbara kurser 100 p
Retorik
100
Engelska 7
100
Beteendevetenskap
Ledarskap och
organisation
100 Matematik 3b
100
Kommunikation
100 Naturkunskap 2
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Psykologi 2a
Svenska 1
100
Samhällskunskap 2
100
Svenska 2
100
Sociologi
100
Svenska 3
100
50
I n d i v i d u e l l t v a l 200
1150 Programgemensamma ämnen
Gymnasiearbete 100
Gymnasiegemensamma
ämnen
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards