besök oss på facebook eller edgymnasiet.se öppet hus 2 dec

advertisement
ÖPPET HUS
2 DEC KL 17.30-20.00
VÄLKOMMEN!
BESÖK OSS PÅ FACEBOOK
ELLER EDGYMNASIET.SE
Kontakt SA
Margit Sandén, Rektor SA
036 - 10 76 08 eller [email protected]
Johanna Gårdving-Stenered, SYV SA
036 - 10 62 11 eller [email protected]
SAMHÄLLSVETENSKAP
BETEENDEVETENSKAP
Gymnasiegemensamma kurser, 1150 p
Programgemensamma kurser, 300 p
Inriktning Samhällsvetenskap, 450 p
År 1
Engelska 5
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
100
100
50
100
100
50
100
100
p
p
p
p
p
p
p
p
Moderna språk
Psykologi 1
100 p
50 p
År 2
Engelska 6
Idrott och hälsa 1
Matematik 2b
Svenska 2
100
50
100
100
p
p
p
p
Moderna språk
100 p
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
100 p
50 p
100 p
År 3
Svenska 3
100 p
50 p
Geografi 1
Samhällskunskap 3
100 p
100 p
Gymnasiegemensamma kurser, 1150 p
Filosofi 1
Programgemensamma kurser, 300 p
År 1
Engelska 5
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
100
100
50
100
100
50
100
100
p
p
p
p
p
p
p
p
Moderna språk
Psykologi 1
100 p
50 p
År 2
Engelska 6
Idrott och hälsa 1
Matematik 2b
Svenska 2
100
50
100
100
p
p
p
p
Moderna språk
100 p
År 3
Svenska 3
100 p
Filosofi 1
50 p
Inriktning Beteendevetenskap, 450 p
Kommunikation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
100 p
50 p
100 p
Ledarskap och organisation
Sociologi
100 p
100 p
Gymnasiearbete
Utifrån en egen formulerad frågeställning ska du planera, genomföra och utvärdera ett större
arbete kopplat till något centralt kunskapsområde inom Samhällsvetenskapsprogrammet.
Med reservation för eventuella ändringar.
Programfördjupning Framtidens samhälle, 300 p
Internationella relationer
Politik och hållbar utveckling
Valbar kurs
100 p
100 p
100 p
Programfördjupning Kulturmöten 300 p
Etnicitet och kulturmöten
Människors miljöer
Valbar kurs
Övriga kurser, 300 p
Individuellt val
100 p
Gymnasiearbete
Individuellt val
100 p
100 p
Övriga kurser, 300 p
100 p
100 p
100 p
Individuellt val
100 p
Gymnasiearbete
Individuellt val
100 p
100 p
Individuellt val
Här erbjuder ED en mängd olika
kurser bland vilka du kan välja fritt.
edgymnasiet.se
Download