Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap Kod

advertisement
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap
Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Engelska 5
Engelska 6
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Samhällskunskap 1b
Historia 1b
Religionskunskap 1
Idrott och hälsa 1
Kod
SVESVE01
SVESVE02
SVESVE03
ENGENG05
ENGENG05
1150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
Programgemensamma ämnen
Filosofi
Moderna språk
Psykologi 1
300
50
200
50
Inriktningsämnen
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3
450
100
100
50
100
100
Programfördjupning
Internationella relationer
Geografi 2
Samhällsvetenskaplig specialisering
300
100
100
100
Individuellt val
Gymnasiearbete
200
100
Åk 1
100
Åk 2
Åk 3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
100
50
100
100
100
50
100
100
100
100
100
850
100
100
100
850
800
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap
Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Engelska 5
Engelska 6
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Samhällskunskap 1b
Historia 1b
Religionskunskap 1
Idrott och hälsa 1
1150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
Programgemensamma ämnen
Filosofi
Moderna språk
Psykologi 1
300
50
200
50
Inriktningsämnen
Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Sociologi
450
100
100
50
100
100
Programfördjupning
Lärande och utveckling
Etnicitet och kulturmöten
Samhällsvetenskaplig specialisering
300
100
100
100
Individuellt val
Gymnasiearbete
200
100
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
100
50
100
100
100
50
100
100
100
100
100
850
100
100
100
800
850
Samhällsvetenskapsprogram, inriktning medier, info. & kommunikation
Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Engelska 5
Engelska 6
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Samhällskunskap 1b
Historia 1b
Religionskunskap 1
Idrott och hälsa 1
1150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
Programgemensamma ämnen
Filosofi
Moderna språk
Psykologi 1
300
50
200
50
Inriktningsämnen
Journalistik, reklam och information 1
Medieproduktion 1
Medier, samhälle och kommunikation 1
Psykologi 2a
350
100
100
100
50
Individuellt val
Gymnasiearbete
200
100
Programfördjupning, film och foto
Medieproduktion 2
Fotografisk bild 1
Film- och TV-produktion 1
Film- och TV-produktion 2
400
100
100
100
100
Programfördjupning, journalistik
Textkommunikation
Fotografisk bild 1
Grafisk kommunikation 1
Grafisk kommunikation 2
400
100
100
100
100
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
850
800
850
Download