DONNERGYMNASIET

advertisement
Med reservation för förändringar
Augusti 2011
DONNERGYMNASIET
Poängplan för Samhällsprogrammet (11) 2500 p
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
Idrott 1
Matematik 1
Samhällskunskap 1
Svenska 1
Religionskunskap 1
Naturkunskap 1
Historia 1
Programgemensamma
ämnen
Moderna språk
Psykologi 1
Totalt åk 1
ÅR 3
ÅR 2
ÅR 1
100
50
100
100
100
50
100
100
100
50
850
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 6
Idrott 1
Matematik 2
Svenska 2
100
50
100
100
Programgemensamma
ämnen
Moderna språk
100
Inriktning - beteende
Psykologi 2
Samhällskunskap 2
Ledarskap och organisation
50
100
100
Inriktning - samhälle
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Geografi 1
50
100
100
Individuellt val
100
Totalt åk 2
800
Gymnasiegemensamma
ämnen
Svenska 3
Programgemensamma
ämnen
Filosofi 1
100
50
Inriktning - beteende
Kommunikation
Sociologi
100
100
Inriktning - samhälle
Historia 2
Samhällskunskap 3
100
100
Programfördjupning
300
Individuellt val
100
Gymnasiearbete
100
Totalt åk 3
850
Download