Program /inriktning/kurskod

advertisement
Poängplan
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Medier, information och kommunikation
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
ÅK 1
Engelska 5
X
Engelska 6
ÅK 2 ÅK 3
POÄNG
100
X
100
Historia 1b
X
100
Idrott och hälsa 1
X
100
Matematik 1b
X
100
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
X
100
X
100
Religionskunskap 1
X HT
X
100
Svenska 1
X
100
X
Svenska 3
100
X
100
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Filosofi 1
X HT
Moderna språk
X
Psykologi 1
X HT
X
50
200
50
INRIKTNING
Journalistik, reklam och information 1
X
100
Medieproduktion 1
X
100
Medier, samhälle och kommunikation
Psykologi 2a
X
X HT
100
50
PROGRAMFÖRDJUPNING
Visuell kommunikation
X
100
Journalistik, reklam och information 2
X
100
Samhällskunskap 2
X
Medieproduktion 2
INDIVIDUELLT VAL
GYMNASIEARBETE
TOTALT ANTAL KURSPOÄNG
X
Även elever på yrkesprogram kan
få grundläggande behörighet för
högskolestudier. Kontakta din
studievägledare för mer
information
50
Samhällskunskap 1b
Svenska 2
Kurser i de gymnasiegemensamma ämnena läser alla
elever på gymnasieskolan. Du som
väljer ett högskole-förberedande
program läser fler kurser och får
därmed grundläggande behörighet
till högskolan.
100
X
100
X
200
X
100
2500
Dessa ämnen utgör själva
karaktären på utbildningen, det
som är unikt för just detta program
och inriktning.
Download