Poängplan SA17 Medier information och kommunikation

advertisement
Poängplan SA17, inriktning Medier, information och kommunikation
Kurs
Gymnasiegemensamma ämnen (1150)
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Programgemensamma ämnen (300)
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
åk1 ht åk1 vt åk2 ht åk2 vt åk3 ht åk3 vt Summa
50
50
25
50
50
50
50
25
50
50
25
25
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Inriktningsgemensamma ämnen (350)
Journalistik, reklam och information
Medieproduktion 1
Medier, samhälle och kommunikation
Psykologi 2a
Programfördjupning (400)
Film- och tv-produktion 1
Kommunikation
Samhällskunskap 2
Sociologi / Engelska 7
50
50
50
50
50
50
Individuellt val (200)
425
425
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
100
100
100
100
50
50
100
50
Gymnasiearbete (100)
50
200
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
50
50
50
50
200
425
425
400
400
2500
Summa poäng: 2 500
Summa garanterat timtal: 2 180
2017-04-20
Download