Poängplan HU17, inriktning Språk
Kurs (poäng)
Gymnasiegemensamma ämnen (1150)
Engelska 5 (100)
Engelska 6 (100)
Historia 1b (100)
Historia 2b - kultur (100)
Idrott och hälsa 1 (100)
Matematik 1b (100)
Naturkunskap 1b (100)
Religionskunskap 1 (50)
Samhällskunskap 1b (100)
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 (100)
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 (100)
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 (100)
Programgemensamma ämnen (350)
Filosofi 1 (50)
Moderna språk (200)
Människans språk (100)
åk1 ht åk1 vt åk2 ht åk2 vt åk3 ht åk3 vt Summa tim
50
50
50
50
50
50
25
50
50
25
50
50
25
50
25
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Inriktningsgemensamma ämnen (400)
Latin - språk och kultur 1 (100)
Språk (300)
Programfördjupning (300)
Engelska 7 (100)
Retorik (100)
Sociologi (100
50
50
50
50
50
50
50
200
100
50
50
50
50
100
300
Gymnasiearbete (100)
425
100
100
50
50
50
50
100
50
100
50
50
100
50
Individuellt val (200)
425
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
50
50
50
50
200
375
375
450
450
2500
Summa poäng: 2 500
Summa garanterat timtal: 2 180
2017-04-20