HUMANISTISKA PROGRAMMET

advertisement
HUMANISTISKA PROGRAMMET - inriktning språk
Obligatoriska kurser
åk1
Engelska 5
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Naturkunskap 1b
Moderna språk
Språk-franska
Summa
åk2
Engelska 6
Historia 2b-kultur
Idrott och hälsa 1
Latin-språk och kultur 1
Svenska 2
Människans språk 1
Moderna språk
Språk-franska
Summa
åk3
Religionskunskap 1
Svenska 3
Filosofi 1
Språk-franska
Gymnasiearbete
Summa
Totalt
2000
Programfördjupning
300
100
100
50
100
100
100
100
100
100
850
Moderna språk-tyska
eller
Moderna språk-spanska
Moderna språk-kinesiska
Bild och form 1b
Drama och dramaturgi
Entreprenörskap
100
100
100
50
100
100
100
100
100
750
Moderna språk -tyska
eller
Moderna språk -spanska
Moderna språk- kinesiska
Rätten och samhället
Matematik 2b
Retorik
Naturkunskap 2
Internationella relationer
100
50
100
50
100
100
400
Moderna språk-tyska
eller
Moderna språk-spanska
Moderna språk kinesiska
Matematik 3b
Engelska 7
Historia 3
Religionskunskap 2
Psykologi 1
Latin-språk och kultur 2
(för C-gruppen:franska 6)
(för C-gruppen :franska 7)
100
2000
Individuellt val
Även programfördjupningskurser kan
läsas som individuellt val
200
Musik
Körsång(fördelat på tre läsår)
100
100
Scenisk gestaltning
100
Idrott och hälsa 2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
Download