HUMANISTISKA PROGRAMMET - inriktning språk

HUMANISTISKA PROGRAMMET - inriktning språk
Obligatoriska kurser
2000
Programfördjupning
300
åk1
Engelska 5
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Naturkunskap 1b
Moderna språk
Språk-franska
Summa
100
100
50
100
100
100
100
100
100
850
Moderna språk-tyska
Moderna språk-spanska
Moderna språk-kinesiska
Bild och form 1b
Drama och dramaturgi
Entreprenörskap
100
100
100
100
100
100
åk2
Engelska 6
Historia 2b-kultur
Idrott och hälsa 1
Latin-språk och kultur 1
Svenska 2
Människans språk 1
Moderna språk
Språk-franska
Summa
100
100
50
100
100
100
100
100
750
Moderna språk -tyska
Moderna språk -spanska
Moderna språk- kinesiska
Rätten och samhället
Matematik 2b
Retorik
Naturkunskap 2
Internationella relationer
Estetisk kommunikation
100
100
100
100
100
100
100
100
100
åk3
Religionskunskap 1
Svenska 3
Filosofi 1
Språk-franska
Gymnasiearbete
Summa
50
100
50
100
100
400
Totalt
2000
Moderna språk-tyska
Moderna språk-spanska
Moderna språk kinesiska
Matematik 3b
Engelska 7
(Historia 3)
Religionskunskap 2
Psykologi 1
Latin-språk och kultur 2
(för C-gruppen:franska 6)
(för C-gruppen :franska 7)
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
Individuellt val
Även programfördjupningskurser kan
läsas som individuellt val
200
Musik
Körsång(fördelat på tre läsår)
100
100
Idrott och hälsa 2
100