Poängplan BF17, inriktning pedagogiskt arbete

advertisement
Poängplan BF17, inriktning pedagogiskt arbete
Kurs
Gymnasiegemensamma ämnen (600)
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1
Programgemensamma ämnen (700)
Hälsopedagogik
Naturkunskap 1a2
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2
Svenska 2
åk1 ht åk1 vt åk2 ht åk2 vt åk3 ht åk3 vt Summa
50
25
50
50
25
50
50
50
25
25
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Inriktningsgemensamma ämnen (300)
Barns lärande och växande
Pedagogiskt arbete
Programfördjupning - skolans val (400)
Naturguidning
Skapande verksamhet
Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 2
Programfördjupning - elevens val (200)
Grundläggande vård och omsorg/Svenska 3
Ungdomskulturer/Matematik 2a
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Individuellt val (200)
375
425
50
50
100
50
100
100
100
100
50
100
50
50
100
200
50
50
100
100
100
100
50
50
100
100
50
50
100
50
Gymnasiearbete (100)
Summa poäng: 2 500
Summa garanterat timtal: 2 430
50
100
50
100
100
50
50
50
100
50
50
50
50
200
475
375
400
450
2500
2017-04-20
Download