Barn och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete Kurs 13 Åk1 14 Åk2

Barn och fritidsprogrammet
Pedagogiskt arbete
Kurs
13 Åk1 14 Åk2 15 Åk3
Gemensamt Barn och fritid
Arbetsplatsförlagt lärande (timmar)
Gemensamt Barn och fritid
Engelska 5
100 p
Gemensamt Barn och fritid
Kost och hälsa
100 p
Gemensamt Barn och fritid
Matematik 1a
100 p
Gemensamt Barn och fritid
Svenska 1
100 p
Gemensamt Barn och fritid
Svenska som andraspråk 1
100 p
Gemensamt Barn och fritid
Idrott och hälsa 1
50 p
Gemensamt Barn och fritid
Naturkunskap 1a1
50 p
Gemensamt Barn och fritid
Naturkunskap 1a2
50 p
Gemensamt Barn och fritid
Samhällskunskap 1a1
50 p
Gemensamt Barn och fritid
Samhällskunskap 1a2
50 p
Gemensamt Barn och fritid
Svenska 2
100 p
Gemensamt Barn och fritid
Svenska som andraspråk 2
100 p
Gemensamt Barn och fritid
Gymnasiearbete Barn- och fritid
100 p
Gemensamt Barn och fritid
Historia 1a1
50 p
Gemensamt Barn och fritid
Religionskunskap 1
50 p
Gemensamt Barn och fritid
Individuellt val
Gemensamt Barn och fritid
Etnicitet och kulturmöten
100 p
Gemensamt Barn och fritid
Hälsopedagogik
100 p
Gemensamt Barn och fritid
Lärande och utveckling
100 p
Gemensamt Barn och fritid
Människors miljöer
100 p
Gemensamt Barn och fritid
Pedagogiskt ledarskap
Gemensamt Barn och fritid
Kommunikation
Pedagogiskt arbete
Dramapedagogik
100 p
Pedagogiskt arbete
Skapande verksamhet
100 p
Pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
100 p
Pedagogiskt arbete
Barns lärande och växande
100 p
Pedagogiskt arbete
Pedagogiska teorier och praktiker
100 p
Pedagogiskt arbete
Specialpedagogik 1
100 p
120
90
185
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p
100 p
100 p