dejtingsajter snygga efternamn Kurs

advertisement
Inriktningar 300 poäng*
PEDAGOGISKT ARBETE
300
FRITID OCH HÄLSA
300
Beroende på hur många elever som söker
programmet erbjuds antingen en eller två
inriktningar. Om det endast blir en
inriktning väljs denna utifrån elevernas
majoritetsbeslut.
Programfördjupning 600 poäng:
PEDAGOGISKT ARBETE
Programgemensamma ämnen
700 poäng:
Hälsopedagogik
100
Naturkunskap 1a2
50
Kommunikation
100
Lärande & utveckling
100
Människors miljöer
100
Pedagogiskt ledarskap
100
Skapande verksamhet
100
Samhällskunskap 1a2
50
Etnicitet och kulturmöten
100
Svenska 2 eller
Svenska som andraspråk 2
100
Specialpedagogik 1
100
Pedagogiska teorier och
praktiker
100
Kost och hälsa 1
100
Ungdomskulturer
100
FRITID OCH HÄLSA
Etnicitet och kulturmöten
100
Kost och Hälsa 1
100
Aktivitetsledarskap
100
Fritidsmiljöer och arenor
100
Aktiviteter och upplevelser
100
Ungdomskulturer
100
Gymnasiegemensamma ämnen
600 poäng:
Engelska 5
100
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1
100
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete
100 poäng
Här väljer eleven utifrån vissa givna kurser.
Du kan alltid välja till kurser som ger
grundläggande högskolebehörighet
Download