Barn- och fritidsprogrammet Åk 1 2013/2014 Poängplan

advertisement
Att tänka på vid valet av inriktning och individuellt val

Det första du ska göra är att välja inriktning inom det program du redan
går. När detta val sedan görs, kommer en del kurser automatiskt tillfogas
till studieplan. Det är inriktnings- och programfördjupningskurser (se
informationsblad)

För vidgad behörighet har du möjlighet att välja En6 eller Ma2a i åk 2 och
En7 eller Sv3 i åk 3 som valbar kurs. Du kan då ha utökat program.

Därefter gäller det att välja individuella val, och generellt sett handlar det
om 200 p (se de olika kurserna i informationsbladet). Du ska välja 100 p
till åk 2 och 100 p till åk 3.

Angående individuella val – MUSIKPROFIL: denna kan väljas i
studievalsystemet, men observera att inträdesprov görs, och musikprofilen
garanteras inte bara för att man söker den.

Angående individuella val – SPRÅK: du har möjlighet att börja läsa ett
nytt språk som du kan läsa i åk 2 och 3.

För att kurser ska starta krävs ett tillräckligt antal sökande.

Tänk på att kurserna på studieplanen ska omfatta totalt 2500 poäng! I
vissa fall kan utökade kurser godkännas, men då endast om de ger vidgad
behörighet till vidare studier.

Studie- och yrkesvägledaren är gärna behjälplig i frågor som rör dina val.
Sigrid Helgason, [email protected]
2015-05-13
Barn- och fritidsprogrammet
Åk 1 2013/2014
Poängplan
Postadress Ängelholms Gymnasieskola, Box 1022, 262 21 Ängelholm Telefon 0431-870 00
E-post [email protected] Internet www.engelholmsgymnasieskola.se
Besöksadress Rönnegymnasiet – Skolgatan 8 Ängelholm; Valhall College – Barkåkravägen 50, Ängelholm
Barn och fritidsprogrammet 2013/2014
Pedagogiskt arbete
Fritid och hälsa, Friskvårdsprofilen
Åk 1
ht vt
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller svenska som andraspråk
Programgemensamma karaktärsämnen
Hälsopedagogik
Naturkunskap 1a2
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
600
100
50
100
100
50
50
50
100
700
100
50
100
100
100
100
50
100
50
Poäng
Åk 2
ht vt
Åk 3
ht vt
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
100
100
100
Inriktning Pedagogiskt arbete
300
Pedagogiskt arbete
200
Barns lärande och växande
100
Programfördjupning Pedagogiskt
arbete
400
Skapande verksamhet
100
Pedagogiska teorier och praktiker
100
Aktivitetsledarskap
100
Specialpedagogik 1
100
Valbar programfördjupning
200
Engelska 6
100
Psykologi 1
50
Psykologi 2b
50
Dramapedagogik
100
Ungdomskulturer
100
Naturguidning 1
100
Individuella val
200
Musikprofil
Musik
100
Historia 1a2
50
Bild och form
50
Idrott och hälsa 2
100
Franska 1
100
Tyska 1
100
Italienska 1
100
Spanska 1
100
Entrepenörskap
100
Filosofi
50
Idrott och hälsa 2
100
Naturkunskap 2
100
Franska 2
100
Tyska 2
100
Italienska 2
100
Spanska 2
100
Retorik
100
Psykologi 1
50
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
100
Valbara kurser (för högre behörighet) utökat max 100/lå
Matematik 2a
100
Engelska 7
100
Gymnasiearbete
100
TOTALT gymnasiepoäng
2 500
50
50
50
100 100
50 50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Socialt arbete
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Åk 1
ht vt
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller svenska som andraspråk
Programgemensamma karaktärsämnen
Hälsopedagogik
Naturkunskap 1a2
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
Inriktning Fritid och hälsa,
Friskvårdsprofilen
Fritids- och friskvårdsverksamheter
Fritids- och idrottskunskap
600
100
50
100
100
50
50
50
100
700
100
50
100
100
100
100
50
100
50
Poäng
Åk 2
ht vt
Åk 3
ht vt
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
100
100
100
300
200
100
Programfördjupning "Friskvård"
400
Kost och hälsa 1
100
Massage 1
100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
100
Idrott och hälsa 2
100
Valbar programfördjupning
200
Engelska 6
100
Träningslära 1
100
Naturkunskap 2
100
Naturguidning 1
100
Individuella val
200
Musikprofil
Musik
100
Historia 1a2
50
Bild och form
50
Franska 1
100
Tyska 1
100
Italienska 1
100
Spanska 1
100
Entrepenörskap
100
Filosofi
50
Franska 2
100
Tyska 2
100
Italienska 2
100
Spanska 2
100
Psykologi 1
50
Retorik
100
Valbara kurser (för högre behörighet) utökat max 100/lå
Matematik 2a
100
Engelska 7
100
Gymnasiearbete
100
TOTALT gymnasiepoäng
2 500
50
50
50
100 100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Åk 1
ht vt
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller svenska som andraspråk
Programgemensamma karaktärsämnen
Hälsopedagogik
Naturkunskap 1a2
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
600
100
50
100
100
50
50
50
100
700
100
50
100
100
100
100
50
100
Inriktning Socialt arbete
Socialt arbete
Sociologi
300
200
100
50
50
50
50
50
50
Poäng
Åk 2
ht vt
Åk 3
ht vt
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
100
100
100
Programfördjupning Socialt arbete
400
Specialpedagogik 1
100
Specialpedagogik 2
100
Kost och hälsa 1
100
Grundläggande vård och omsorg
100
Valbar programfördjupning
200
Engelska 6
100
Psykologi 1
50
Psykologi 2b
50
Dramapedagogik
100
Skapande verksamhet
100
Ungdomskulturer
100
Naturguidning 1
100
Individuella val
200
Musikprofil
Musik
100
Historia 1a2
50
Bild och form
50
Idrott och hälsa 2
100
Franska 1
100
Tyska 1
100
Italienska 1
100
Spanska 1
100
Entrepenörskap
100
Filosofi
50
Idrott och hälsa 2
100
Naturkunskap 2
100
Franska 2
100
Tyska 2
100
Italienska 2
100
Spanska 2
100
Psykologi 1
50
Retorik
100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
100
Valbara kurser (för högre behörighet) utökat max 100/lå
Matematik 2a
100
Engelska 7
100
Gymnasiearbete
100
TOTALT gymnasiepoäng
2 500
50
50
50
100 100
50 50
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Download