samhällsprogrammet

advertisement
SAMHÄLLSPROGRAMMET
INR IKTNING BET EEN DEV ET EN SK AP
Inriktningen ger dig en ökad förståelse för hur
vi människor tänker, reagerar och beter oss i
olika sammanhang. Du får studera hur kultur
och samhälle tillsammans formar mänskliga
beteenden. Vår inriktning bygger främst på
fördjupade studier i psykologi men även
kommunikation, pedagogik och ledarskap.
Du kommer att utveckla din kommunikativa
förmåga såväl som problemlösning och att
arbeta i grupp tillsammans med andra.
FRAMTIDA YRKEN
•
Psykolog
•
Socionom
•
PR-konsult
•
Art Director
•
Journalist
•
Kriminolog/Polis
•
Jurist
BOKTIPS!
ETT OSKRIVET BLAD OCH ANDRA
MYTER OM MÄNNISKANS NATUR
Av Harvardprofessorn
Steven Pinker
Inriktning Beteendevetenskap
GEMENSAMMA KURSER 1150 P
PROGRAMKURSER 300 P
INRIKTNING 450 P
PROGRAMFÖRDJUPNING 300 P
INDIVIDUELLT VAL 200 P
GYMNASIEARBETE 100 P
TOTAL
ÅK1
Engelska 5
100
100
Engelska 6
100
Historia 1b
100
Idrott och hälsa 1
100
67
Matematik 1b
100
100
Matematik 2b
100
Naturkunskap 1b
100
100
Religionskunskap 1
50
50
Samhällskunskap 1b
100
100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
100
100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
100
100
Filosofi 1
50
50
Moderna språk
200
100
Psykologi 1
50
50
Ledarskap och organisation
100
Kommunikation
100
100
Psykologi 2a
50
50
Samhällskunskap 2
100
100
Sociologi
100
100
Psykologi 2b
50
Religionskunskap 2
50
Rätten och samhället
100
100
Naturkunskap 2
100
100
Valbar kurs 1
100
100
Valbar kurs 2
100
100
Gymnasiearbete
100
100
SUMMA POÄNG PER TERMIN
SUMMA POÄNG TOTALT
Kungsgatan 4, Örebro
ÅK2
ÅK3
100
100
33
100
100
100
100
50
50
867
833
800
2500
jensengymnasium.se
Download