INRIKTNING BETEENDE

advertisement
SAMHÄLL
INR IKTN I N G BET EEN DE
Samhällsprogrammet på JENSEN gymnasium
passar dig som vill ha en utbildning som ger
en djupare förståelse för hur samhällen är
uppbyggda och fungerar. På vår
internationella profil studerar vi samhällsvetenskap och beteendevetenskap ur ett
internationellt och globalt perspektiv. Du
läser kurser som psykologi, sociologi,
entreprenörskap och kommunikation.
FRAMTIDA YRKEN
•
PR-konsult
•
Art Director
•
Journalist
•
Psykolog
•
Socionom
•
Kriminolog/Polis
•
Jurist
BOKTIPS!
ETT OSKRIVET BLAD OCH ANDRA
MYTER OM MÄNNISKANS NATUR
Av Harvardprofessorn
Steven Pinker
Samhäll
GEMENSAMMA KURSER 1150 P
PROGRAMKURSER 300 P
INRIKTNING
BETEENDE 750 P
INDIVIDUELLT VAL 200 P
GYMNASIEARBETE 100 P
beteende
TOTAL
ÅK1
Engelska 5
100
100
Engelska 6
100
Historia 1b
100
100
Idrott och hälsa 1
100
50
Matematik 1b
100
100
Matematik 2b
100
Naturkunskap 1b
100
100
Religionskunskap 1
50
50
Samhällskunskap 1b
100
100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
100
100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
100
100
Filosofi 1
50
50
Moderna språk
200
100
Psykologi 1
50
50
Ledarskap och organisation
100
Kommunikation
100
100
Psykologi 2a
50
50
Samhällskunskap 2
100
100
ÅK3
100
50
100
100
100
100
Sociologi
100
Psykologi 2b
50
Religionskunskap 2
50
Rätten och samhället
100
100
Samhällskunskap 3
100
100
Valfri kurs 1
100
Valfri kurs 2
100
100
Gymnasiearbete
100
100
SUMMA POÄNG PER TERMIN
SUMMA POÄNG TOTALT
Norra Källgatan 18, Västerås
ÅK2
100
50
50
100
850
850
800
2500
jensengymnasium.se
Download