Läsår 17/18 Samhällsvetenskapsprogrammet

advertisement
Samhällsvetenskapsprogrammet - Samhälle
Läsår 17/18
Poäng
Åk 1
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
1150
100
Åk 2
Åk 3
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
ENGENG05
ENGENG06
HISHIS01b
IDRIDR01
MATMAT01b
MATMAT021b
NAKNAK01b
RELRE01
NAKNAK01a1
SVESVE01/SVASVA01
SVESVE02/SVASVA02
SVESVE03/SVASVA03
Summa
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
700
100
100
350
Programgemensamma ämnen
Filosofi
Moderna språk*
Psykologi
FIOFIO01
MOD*
PSKPSK01
Summa
50
200
50
300
50
100
50
150
100
100
50
Inriktning- Samhällsvetenskap
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3
GEOGEO01
HISHIS02a
RELREL02
SAMSAM02
SAMSAM03
Summa
100
100
50
100
100
450
100
100
50
100
300
100
150
Programfördjupning**
Se exempel nedan**
300
Summa
300
Individuellt val***
Individuellt val***
200
200
Summa
100
100
100
100
Gymnasiearbete
Gymnasiearbete
GYAR
Summa
Poäng/år
Totalt poäng
100
100
100
100
850
2500
850
800
Download