Ämne

advertisement
Ämne
Engelska
Historia
Idrott och hälsa
Matematik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska 1,2
Naturkunskap
Hälsopedagogik
Medicin
Etik och människans
livsvillkor
Psykiatri
Psykologi
Specialpedagogik
Vård och omsorgsarbete 1,2
Akutsjukvård
Vård och omsorg vid
demenssjukdom
Engelska 6 eller IT inom vård
och omsorg
Svenska 3 eller Lindrande vård
Individuellt val
Gymnasiearbete
Antal poäng
100
50
100
100
50
100
200
50
100
150
100
100
50
100
350
200
100
100
100
200
100
Download