Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning: Global Kärnämnen

advertisement
http://www.asfjarden.se/kursplan-global.html
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Global
Kärnämnen
Svenska A och B
Engelska A
Matematik A
Estetisk verksamhet
Idrott och hälsa A
Naturkunskap A
Religionskunskap A
Samhällskunskap A
750 p
200 p
100 p
100 p
50 p
100 p
50 p
50 p
100 p
Projektarbete
100 p
Individuella val
Bl.a.
Engelska A
Matematik B
150 p
Karaktärsämnen
Engelska B
Filosofi A
Geografi A
Historia A
Matematik B
Moderna språk
Svenska C
Naturkunskap B
Psykologi A
800 p
100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
200 p
50 p
100 p
50 p
100 p
50 p
http://www.asfjarden.se/kursplan-global.html2007-09-03 08:12:10
Inriktning Global
Internationell ekonomi
Internationella relationer
Mat, tro och traditioner
Religion i u-land
U-landskunskap
Globala fältstudier A
Globala fältstudier B
Historia B
Samhällskunskap B
Datorkunskap
700 p
50 p
50 p
50 p
50 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
50 p
Download