Programstruktur

advertisement
Carl Wahren Gymnasium
Programstruktur
Samhällsvetenskapsprogrammet - SA
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1/Svenska
som andra språk 1
Svenska 2/Svenska
som andra språk 3
Svenska 3/Svenska
som andra språk 3
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p
Inriktningar
Programfördjupning
300 p
450 p
Samhällsvetenskaplig
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
Juridik
Rätten och samhället
Samhällskunskap
Internationella relationer
Sociologi
Ungdomskulturer
100 p
100 p
100 p
Programgemensamma
karaktärsämnen
300 p
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
50 p
200 p
100 p
*Med reservation för vad organisation och elevantal tillåter. Även andra ämnen kan om möjligt tillgodoses.
*Individuellt val
200 p
100 p
100 p
100 p
Gymnasiearbete SA 100 p
Gymnasiegemensamma
ämnen
1150 p
Bild och form 1a1
50 p
Engelska 7
100 p
Entreprenörskap och företagande
100 p
Idrott och hälsa 2
100 p
Kommunikation
100 p
Matematik 3b
100 p
Moderna språk steg 3-4
100 p
Naturkunskap 2
100 p
Psykologi 2a
50 p
Psykologi 2b
50 p
Sociologi
100 p
Kan komma att kompletteras.
Exempel på yrkesutgångar
efter studier på
högskola/universitet
Historiker
Journalist
Lärare
Samhällsvetare
Socionom
Statistiker
Download