Ladda ner poängplan

advertisement
POÄNGPLAN FÖR
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
BETEENDEVETENSKAP
ÄMNEN
KURSER
KURSKOD
Gymnasiegemensamma
Engelska
POÄNG ÅRSKURS
1150
Engelska 5
ENGENG05
100
Åk 1
Engelska 6
ENGENG06
100
Åk 2
Historia
Historia 1b
HISHIS01b
100
Åk 1
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
IDRIDR01
100
Åk 1–2
Matematik
Matematik 1b
MATMAT01b
100
Åk 1
Matematik 2b
MATMAT02b
100
Åk 2
Naturkunskap
Naturkunskap
NAKNAK01b
100
Åk 1
Religionskunskap
Religionskunskap 1
RELREL01
50
Åk 1
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b
SAMSAM01b
100
Åk 1
Svenska*
Svenska 1
SVESVE01
100
Åk 1
Svenska 2
SVESVE02
100
Åk 2
Svenska 3
SVESVE03
100
Åk 3
Sv. som andraspråk 1, 2, 3
SVASVA01–03
100
Åk 1–3
*Alt. för svenska 1, 2, 3
Programgemensamma
300
Filosofi
Filosofi 1
FIOFIO01
50
Åk 3
Psykologi
Psykologi 1
PSKPSY01
50
Åk 1
200
Åk 1-2
Tyska, franska, spanska
Inriktning beteendevetenskap
450
Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation
LEDLED0
100
Åk 3
Pedagogik
Kommunikation
PEDKOU0
100
Åk 2
Psykologi
Psykologi 2a
PSKPSY02a
50
Åk 3
Samhällskunskap
Samhällskunskap 2
SAMSAM02
100
Åk 2
Sociologi
Sociologi
SOISOO0
100
Åk 2
Programfördjupning
300
Medier, samhälle och kommunikation Medier, samhälle och kommunikation 1 MERMEE01
100
Åk 3
Samhällsvetenskaplig specialisering Samhällsvetenskaplig specialisering HUMHUM00S
100
Åk 3
Sociologi
100
Åk 3
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
Gymnasiearbete
100
Gymnasiearbete
100
Individuella val
200
Valbara kurser
200
Totalt antal poäng
2500
Folkuniversitetets Gymnasium för innovation och kreativitet
Orrholmsgatan 8, 65215 Karlstad
Telefon: 054: 19 58 38
www.fugik.se
Åk 3
Åk 2–3
Download