POÄNGPLAN MIKAEL ELIAS GYMNASIUM SOLLENTUNA

POÄNGPLAN MIKAEL ELIAS GYMNASIUM SOLLENTUNA
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
1150 POÄNG
Engelska 5100 Engelska 6100 Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Matematik 2b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 1 50
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Samhällskunskap 1b100
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
300 P
Filosofi 1
50 Moderna språk200
Psykologi 1 50
1. INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP
450 P
Geografi 1100 Historia 2100
Religionskunskap 2
50
Samhällskunskap 2100
Samhällskunskap 3100
1. INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP
450 P
Sociologi100
Ledarskap och organisation 100
Psykologi 2
50
Kommunikation100
Samhällskunskap 2100
Välj 300
p av fördjupning
skurserna
Moderna språk100
& 200 po
Engelska 7100
äng
Matematik100 individuellt va
l
Exempel på fördjupningskurser
300 P
INDIVIDUELLT VAL200 P
GYMNASIEARBETE100 PÅRSKURS
Gymnasiearbete100 åk 3
Med reservation för ändringar