Poängplan:
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
ENGENG05
ENGENG06
HISHIS01b
IDRIDR01
MATMAT01b
MATMAT02b
NAKNAK01b
RELREL01
SAMSAM01b
SVESVE01
SVESVE02
SVESVE03
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
1150
Programgemensamma karaktärsämnen
Filosofi 1
Moderna språk
FIOFIO01
50
200
Psykologi 1
PSKPSY01
50
300
Inriktningar
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3
GEOGEO01
HISHIS02a
RELREL02
SAMSAM02
SAMSAM03
100
100
50
100
100
450
SOIETN0
SAMINR0
HUMHUM00S
SOISOO0
100
100
100
Programfördjupning
Etnicitet och kulturmöten
Internationella relationer
Humanistisk och samhällsveteskaplig
specialisering
300
Garanterade kurser
Individuellt val
Kurser
200
Gymnasiearbete
100
SUMMA
2500