Poängplan
2014/2015
DBGY samhäll
Samhällsvetenskapsprogrammet - Samhällsvetenskap (SASAM)
Samhällsvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande och vänder sig till dig som är intresserad av hur
människan och samhället utvecklats och fungerar. Frågor kring bland annat demokrati, historia, ett hållbart
samhälle och etik och moral får ett stort utrymme. Önskar du studera vidare har du många valmöjligheter.
Ämne
Kurskod
Totalt
Åk 1
Engelska 5
ENGENG05
100
100
Engelska 6
ENGENG06
100
Historia 1b
HISHIS01b
100
Idrott och hälsa 1
IDRIDR01
100
100
Matematik 1b
MATMAT01b
100
100
Matematik 2b
MATMAT02b
100
Naturkunskap 1b
NAKNAK01b
100
Religionskunskap 1
RELREL01
Samhällskunskap 1b
SAMSAM01b
100
100
Svenska 1
SVESVE01
100
100
Åk 2
Åk 3
Kurser som ska erbjudas:
100
100
50
100
För hela kursutbudet, kontakta skolan.
50
SVESVE02
100
SVESVE03
100
Moderna språk
MODXXX01-05
200
100
100
50
100
100
Psykologi 1
PSKPSY01
50
Filosofi 1
FIOFIO01
50
50
Samhällskunskap 2
SAMSAM02
100
100
Samhällskunskap 3
SAMSAM03
100
Historia 2a
HISHIS02a
100
100
Geografi 1
GEOGEO01
100
100
Religionskunskap 2
RELREL02
100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
50
50
HUMHUM00S
100
100
Rätten och samhället
JURRÄT0
100
100
Matematik 3b
MATMAT03b
100
100
Gymnasiearbete
GYARES
100
100
200
200
2500
100
Estetiskt alternativ
100
Svenska 2
Totalt
Idrott och hälsa 2
100
Svenska 3
Individuellt val
Individuella val (exempel)
850
800
850
DBG
Trollh Y
ätta
n
Förändringar i poängplanen kan förekomma.