Program /inriktning/kurskod

advertisement
Poängplan:
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
ENGENG05
ENGENG06
HISHIS01b
IDRIDR01
MATMAT01b
MATMAT02b
NAKNAK01b
RELREL01
SAMSAM01b
SVESVE01
SVESVE02
SVESVE03
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
1150
Filosofi 1
Moderna språk
FIOFIO01
50
200
Psykologi 1
PSKPSY01
50
300
MEEJOU01
MEPMEI01
MERMEE01
PSKPSY02a
100
100
100
50
350
MEETET0
MEEJOU02
SAMSAM02b
WEBWEU01
100
100
100
100
Programgemensamma karaktärsämnen 300
P
Inriktningar 350 P
Journalistik, reklam och information 1
Medieproduktion 1
Medier, samhälle och kommunikation
Psykologi 2a
Programfördjupning 400 P
Textkommunikation
Journalistik, reklam och information 2
Samhällskunskap 2b
Webutveckling
400
Individuellt val 200 P
Kurser
200
Gymnasiearbete 100 P
100
SUMMA
2500
Download