Fullständig programplan för Teknikprogrammet 2017

advertisement
Programstruktur för
För Dig som börjar Rodengymnasiet höstterminen 2017
Teknikprogrammet, TE
Programgemensamma
karaktärsämnen
600p
1100p
Engelska
Engelska 5
5
Engelska 6
Historia 1a:1
Historia 1a1
100
100
100
50
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
100
100
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Inriktning:
Design- och
produktutveckling
400p
Fysik 1
150
Kemi 1
100
Teknik 1
150
Svenska 1/Svenska som
andra språk 1
100
Svenska 2/Svenska som
andra språk 2
100
Svenska 3/Svenska som
andra språk 3
100
Tillhörande *Programfördjupning
300p
Bild och form 1a1
Cad 1
Design 1
Konstruktion 1
50
50
100
100
Bild och form 1a2
Cad 2
Teknik – specialisering
50
50
100
Alternativ 1
Design 2
Form 2
100
100
Alternativ 2
Matematik 4
Fysik 2
100
100
*Programfördjupningen startar under
förutsättning att tillräckligt elevunderlag finns.
Engelska 7
Matematik 4
Matematik 5
Idrott och hälsa 2
Besöksnäringen
Filosofi
Psykologi 1
Bild och form 1a1
Bild och form 1a2
Fotografisk bild
Rätten
och samhället
100
100
100
100
100
50
50
50
50
100
100
Utbudet kan komma att
ändras
Tillhörande *Programfördjupning
300p
Datoroch nätverksteknik
Programmering 1
Webbutveckling 1
200p
400p
Om eleven väljer båda
alternativen ovan, läses inget
Individuellt val
Inriktning:
Informations- och
medieteknik
Individuellt val
100
100
100
400p
Programmering 2
Teknik – specialisering
100
100
Alternativ 1
webbserverprogrammering 100
Gränssnittsdesign
100
Alternativ 2
Matematik 4
Fysik 2
100
100
Om eleven väljer båda
alternativen ovan, läses inget
Individuellt val
Gymnasiearbete
d00l
Gymnasiegemensamma
ämnen
Download