Handel och service

advertisement
Möckelngymnasiet
Karlskoga
Poängplan med start lå 17/18
HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET
Inriktning: Handel och service
17/18
Kurskod
Kursnamn
SVESVE01
Svenska 1
ENGENG05
Engelska 5
MATMAT01a Matematik 1a
HISHIS01a1
Historia 1a1
RELREL01
Religionskunskap 1
SAMSAM01a1 Samhällskunskap 1a1
NAKNAK01a1 Naturkunskap 1a1
IDRIDR01
Idrott och hälsa 1
Typ
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GyP
100
100
100
50
50
50
50
100
100
100
100
100
FÖSSEV0
Programgemensamma kurser:
Entreprenörskap
Servicekunskap
HANBRS0
Branschkunskap inom handel och administration
INFINF01
Information och kommunikation 1
G
G
G
G
Inriktningskurser:
Personlig försäljning 1
Praktisk marknadsföring 1
Affärsutveckling och ledarskap
Inköp 1
Näthandel 1
I
I
I
I
I
100
100
100
100
100
Fördjupningskurser
Företagsekonomi 1 (Ej NIU)
Personlig försäljning 2
Praktisk marknadsföring 2
Svenska 2
Telefon- och internetservice (Ej NIU)
Praktisk marknadsföring 3
Entreprenörskap och företagande
P
P
P
P
P
P
P
100
100
100
100
100
100
100
Gymnasiearbete
Individuella val
G
IN
100
200
ENTENR0
FÖSPER01
HANPRA01
HANAFR0
INKINK01
NÄTNÄT01
FÖRFÖR01
FÖSPER02
HANPRA02
SVESVE02
FÖSTEL0
HANPRA03
FÖRENT0
2500
Kurstyp:
Utskriftsdatum: 16-11-09
GG = Gymnasiegemensamma ämnen
G = Programgemensamma ämnen
I = Inriktningar
P =Programfördjupning
V = Valbar kurs inom Programfördjupning
IN=Individuellt val
Åk1
100
100
100
50
18/19
20/21
Poäng
Åk2 Åk3
50
33
50
50
33
34
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
783
100
100
100
833
884
Download